Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

PESEL dla uchodźców: uzupełnienie danych

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =
dab-1633090718-1639392287-1645707290
Dotyczy obywateli Ukrainy, którzy otrzymali nr PESEL do dnia 11.03.2022r. a przekroczyli granicę polsko-ukraińską w okresie od 24.02.2022 r.
Osoby narodowości ukraińskiej, które otrzymały nr PESEL do dnia 11.03.20022 r., a przekroczyły granicę polsko-ukraińską w okresie od dnia 24.02.2022 r. tj. od chwili rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, proszone są o ponowne zgłoszenie się do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 wejście B (lub do dowolnie wybranego urzędu gminy) w celu uzupełnienia rejestracji i uzyskania adnotacji: "osoba posiada status UKR”. 
Osoba zgłaszająca się powinna mieć wypełniony nowy wniosek z naklejoną fotografią (taką jak do dowodu czy paszportu), dokument tożsamości oraz przygotowane informacje potrzebne do założenia profilu zaufanego, tj. numer telefonu polskiego operatora i adres poczty e-mailowej. Obsługa w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tylko po telefonicznym ustaleniu dnia i godziny obsługi, pod nr 44 732-30-46 lub 44 732-30 45.


*************

Стосується громадян України, які отримали номер PESEL до 03.11.2022.  тa перетнув польсько-український кордон у період с  24 лютого 2022 року

Громадяни України, які отримали номер PESEL до 11 березня 2022 р. та перетнули польсько-український кордон у період з 24 лютого 2022 р., тобто від початку збройного конфлікту, просимо Вас знову з’явитися до Уряду міста Пьотркув Трибунальський.  вул. Szkolna 28, під’їзд B (або до будь-якого обраного офісу гміни), щоб завершити реєстрацію та отримати анотацію: «особа має статус UKR».

Заявник повинен мати заповнену заяву нового зразка з доданою фотографією (наприклад, так як для посвідчення особи чи паспорта – 3,5х4,5), документ, що посвідчує особу, та інформацію, необхідну для створення довіреного профілю, тобто номер телефону польського оператора та адресу електронної пошти.

Обслуговування в Ратуші Пьотркова Трибунальського, тільки після домовленості про день, та годину за телефонами:                                              44 732-30-46 або 44 732-30 45.
← powrót