Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Rok 2018

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Oferta w trybie art. 19a mała dotacja Organizacja ferii zimowych - Klasztor O.O. Bernardynów 09.01.2018 ------- TUTAJ
2 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2018 roku  z zakresu kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Aktualizacja - 06.02.2018 - dotyczy poprawy błędów formalnych w złożonych ofertach - TUTAJ) 10.01.2018 31.01.2018 TUTAJ
3 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2018 roku 11.01.2018 -------- TUTAJ
4 Oferta w trybie art. 19 a ferie zimowe - ZHP Chorągiew Łódzka 15.01.2018 -------- TUTAJ
5 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 r. (Aktualizacja z 26.01.2018 - sprostowanie do ogłoszenia TUTAJ) 19.01.2018 29.01.2018 TUTAJ
6 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2018 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków (Aktualizacja z 7.05.2018 - wyniki konkursu TUTAJ) 31.01.2018 09.03.2018 TUTAJ
7 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 28.02.2018   TUTAJ
8 Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 r. 2.03.2018   TUTAJ
9 Oferta w trybie art. 19a Stowarzyszenie Panaceum 5.04.2018   TUTAJ
10 Otwarty konkurs ofert "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 23.04.2018 17.05.2018 TUTAJ
11 Wyniki konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową 04.06.2018   TUTAJ
12 Oferta w trybie art. 19a - zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 25.06.2018   TUTAJ
13 Oferta Klasztoru OO. Bernardynów w trybie art. 19a - Wypoczynek 2018 04.07.2018   TUTAJ
14 Oferta w trybie art. 19a Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka 16.07.2018   TUTAJ
15 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku 30.10.2018 23.11.2018 TUTAJ
16 Ogłoszenie o wynikach konkursu na nieodpłatną pomoc prawną 06.12.2018   TUTAJ