Ciepłociąg w Żwirki czeka na odbiory

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
zdjęcie
Dwa miesiące wcześniej niż planowano zakończyła się budowa ciepłociągu w ul. Żwirki. Proekologiczna inwestycja wpłynie na poprawę jakości powietrza nad Piotrkowem.
Nowy ciepłociąg w ulicy Żwirki ma długość blisko dwóch kilometrów. Instalacja została włączona w istniejącą sieć w okolicy bloków przy ul. Próchnika (w okolicach Starostwa Powiatowego), a stąd poprowdzona aż do budynków zaplecza stadionu miejskiego „Concordia”.
Oprócz ułożenia rurociągu wykonano także trzy węzły cieplne do miejskich budynków. Do sieci ciepłowniczej przyłączono: Dom Pomocy Społecznej, budynek po byłym gimnazjum, gdzie dziś mieści się Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz zaplecze stadionu miejskiego „Concordia”.

Wczoraj (1.07) wykonawcy zgłosili do magistratu zakończenie prac. Roboty pierwotnie miały się zakończyć we wrześniu, ale dobre przygotowanie dokumentacji oraz samej inwestycji, a także sprawne wykonanie pozwoliło na zakończenie budowy jeszcze w czerwcu.

Budowa ciepłociągu ma bardzo duże znaczenie proekologiczne.
- Inwestycja pozwoli na likwidację zatruwających powietrze kotłowni opalanych: w DPS olejem, ZSP nr 1 koksem, a zaplacza „Concordii” węglem. Podłączenie tych obiektów do ciepłociągu wpłynie na poprawę jakości powietrza – mówi wiceprezydent Adam Karzewnik.

Wybudowana sieć da także możliwość podłączenia się do ciepłociągu kolejnym podmiotom, jak Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, szpitalowi czy prywatnym nieruchomościom.
- Chcemy, jak największą liczbę nieruchomości przyłączyć do miejskiej ciepłowni. Jest to nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim ekologiczne rozwiązanie. Szczególnie mając na uwadze, że w ciągu najbliższych lat w ciepłowni nastąpi zmiana źródła ciepła z węgla na gaz ziemny – podkreśla  wiceprezydent Adam Karzewnik.
← powrót