Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie na listę biegłych geodetów w postępowaniach administracyjnych toczących się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
     Nowe terminy przeprowadzania narad koordynacyjnych, mających na celu uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.
  Miło nam poinformować, że został wyznaczony sposób, miejsce oraz terminy przeprowadzania narad koordynacyjnych, mających na celu uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku.
Miło nam poinformować, że w ramach projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim” wdrażana jest obecnie e-usługa obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego zapewniająca wymianę danych pomiędzy bazami danych PZGiK i Wykonawcami, przy pomocy oprogramowania GEO-INFO Delta.
Na terenie miasta trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Do drzwi mieszkańców może zapukać geodeta, trzeba go wpuścić na teren posesji i udostępnić obiekty budowlane.
telepla
Piotrkowska geodezja wprowadza kolejne udogodnienia dla swoich klientów, w ostatnich dniach wdrożono usługę umożliwiającą dokonanie płatności za pomocą telefonu.
W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 903 z dnia 24 czerwca 2016 r.) od 1 lipca 2016 Art. 4. ww. ustawy wprowadza między innymi zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 
Na stronie Biura Obsługi Mieszkańców (BOM) Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zamieszczone zostały nowe wzory aktywnych formularzy:
Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ukazała się informacja o podpisaniu 5 listopada przez ministra administracji i cyfryzacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.