Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nr 4/2019 z 3.06.2019 r. o przeznaczeniu oddania w najem lokalu użytkowego przy ulicy Słowackiego 57
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 51.
ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41
Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 51.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta piotrkowa trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Dmowskiego 47.