Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 79.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 11.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Wykaz nr 10/2019 z dnia 25 września 2019 r. ul. Wojska Polskiego 79.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego garażu położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sulejowskiej 35
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 57.
02-10-2019

Wykaz nr 11/2019

Wykaz Nr 11/2019 z dnia 25.09.2019 r. lokal użytkowy garaż położony przy ulicy Jerozolimskiej 25/27
Wykaz Nr 9/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Wykaz Nr 8 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa rybunalskiego przy ulicy Sulejowskiej 35.