Rewitalizacja skweru u biegu ulic: Górna- Rysia – Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Rewitalizacja skweru u biegu ulic: Górna- Rysia – Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadanie mu imienia Tadeusza Nowakowskiego.
 
Zakres tematyczny: Uporządkowanie wieloletniego drzewostanu, dokonanie nowych nasadzeń. Wytyczenie ścieżek spacerowych wyłożenie grysem, ścieżki rowerowe dla małych dzieci. Zamontowanie ławek dla dorosłych i dzieci oraz pojemników na śmieci. Instalacja lamp oświetleniowych (ledowe). Utworzenie mini – siłowni (od 4-5 urządzeń). Plac zabaw. Wydzielenie obszaru dla czworonogów, zamontowanie pojemników na odchody.
Opis projektu:
Znakomita lokalizacja skweru powinna być optymalnie wykorzystana
Zagospodarowanie miejsca dla wypoczynku, rekreacji mieszkańców
Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla społeczności osiedlowej
Poprawa wizerunku osiedla.
Zachowanie wartości historycznych:
- rzeźby stalowe, wykonane przez pracowników byłej Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma”, które wpisały się w klimat osiedla. Wymagają one jednak odnowienia i powinny być zabezpieczone przed korozją.
Skwer znajduję się w otoczeniu bloków mieszkalnych byłej „Piomy”, którą założył i kierował nią dyrektor Tadeusz Nowakowski – człowiek ogromnie zasłużony dla rozwoju miasta, jego kultury i utrwalenia wiedzy historycznej.
Lokalizacja: zbieg ulic: Górna- Rysia – Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim
 Uzasadnienie:  Skwer powinien pełnić funkcję kulturalną, wypoczynkową i integracyjną.
Lata transformacji pozostawiły go w marnej kondycji technicznej, miejsce to pozbawione jest wszelkich urządzeń. W chwili obecnej jedynymi użytkownikami tego miejsca są osoby raczące się napojami alkoholowymi, niejednokrotnie zakłócające porządek publiczny. Brak właściwego oświetlenia terenu powoduje narażenie na niebezpieczeństwa przechodniów czy oczwkujących na przystanku autobusowym pasażerów. W pobliżu wskazanego skweru znajduje sie Szkoła Podstawowa nr 13, której uczniowie wracają z zajęć lekcyjnych późnym popołudniem. Szczególnie dla tej grupy należy zapewnić bezpieczeństwo.
Beneficjenci:  Mieszkańcy osiedla. Mieszkańcy miasta Piotrków Trybunalski
Szacunkowy koszt projektu:  255.000 zł- (mini-siłownia – 20 tys. montaż lamp oświetleniowych – 30 tys. wytyczenie ścieżek spacerowych, rowerowych dla małych dzieci, montaż ławek, pojemników na śmieci – 120 tys. plac zabaw – 70 tys., wydzielenie terenu dla czworonogów 5 tys., uporzadkowanie drzewostanu i dokonanie nowych nasadzeń – 10 tys.
 
← powrót