Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Rok 2016

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =
1) Oferta w trybie art. 19a  w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (15.01.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.

2) Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na zadania z zakresu sportu w 2016 r. (18.01.2016) -  do pobrania:  (ogłoszenie - KLIKNIJ, oferta - KLIKNIJ, sprawozdanie z wykorzystania dotacji - KLIKNIJ, rozliczenie dotacji - KLIKNIJ).

3) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki (19.01.2016) - do pobrania: ogłoszenie - KLIKNIJ, regulamin - KLIKNIJ, oferta - KLIKNIJ, sprawozdanie z wykorzystania dotacji - KLIKNIJ, rozliczenie dotacji - KLIKNIJ

4) Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia (20.01.2016) - plik do pobrania poniżej pod nazwą "Wyniki - pomoc społeczna".

5) Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2016 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - (22.01.2016): ogłoszenia o konkursie KLIKNIJ, regulaminu przeprowadzania konkursu KLIKNIJ oraz wzoru oferty realizacji zadania publicznego KLIKNIJ.

6) Ogłoszenie o otwartym  konkursie  ofert na  powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim  ul. Małopolskiej 3  w okresie od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2019 r. (28.01.2016) - ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ, regulamin schroniska - KLIKNIJ, wzór oferty - KLIKNIJ, wzór sprawozdania - KLIKNIJ, wzór umowy - KLIKNIJ

7) Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku (05.02.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.

8) Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu - prowadzenie schroniska dla zwierząt (29.02.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.

9) Wynik konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (03.03.2016 r.) - do pobrania w załączniku poniżej.

10) Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego (04.04.2016 r.) - do pobrania w załączniku poniżej

11) Otwarty konkurs w sprawie organizacji wypoczynku letniego 2016 (13.05.2016 r.) - do pobrania w załączniku poniżej

12) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (20.06.2016 r.) - do pobrania w załączniku poniżej

13) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu niedopłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 roku (21.10.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.

14) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie schro niska dla osób bezdomnych w latach 2017-2021 (18.11.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.
15) Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku (28.11.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.
16) Otwarty konkurs ofert na realizacje przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2017 roku (12.12.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.
17) Wyniki otwartego konkursu na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych 2017-2021 (16.12.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.
18) Oferta w trybie art. 19a w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (28.12.2016) - do pobrania w załączniku poniżej.