Dzisiaj: Wtorek 15 czerwca 2021

Prawo jazdy ważne dłużej

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =
um
Do 60 dni od zakończenia trwania stanu epidemii ważność zachowają m.in. prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania, których termin ważności upłynął.
Kierowcy, którym ważność prawa jazdy kończy się w czasie trwania epidemii koronawirusa, mogą nadal z nich korzystać. Przepis tzw. specustawy koronawirusowej (art.15zzzw) zakłada, że przedłużeniu ulega ważność dokumentów, których termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Chodzi o dokumenty:
- prawa jazdy,
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
- legitymacji instruktora prawa jazdy,
- uprawnień do kierowania pojazdami,
- wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, albo ukończenia szkolenia uzupełniającego.
Wszystkie te dokumenty pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ponadto, w przypadku upływu terminu ważności badania technicznego pojazdu, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, gdy właściciel pojazdu przebywa na obowiązkowej kwarantannie, albo jest poddany leczeniu z powodu COVID-19, to badanie techniczne pojazdu zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Również wydane podczas rejestracji pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz pojazd posiada ważne badanie techniczne.
← powrót