Dzisiaj: Poniedziałek 14 czerwca 2021

Architektura i budownictwo: podanie złożymy e-mailem

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =
beznazwy
Pozwolenie na budowę, zmiana inwestora, zgłoszenie budowy czy rozbiórki – to tylko część z spraw architektoniczno-budowlanych, których załatwianie można teraz usprawnić za pomocą e-maila.
Stan epidemii w Polsce oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów międzyludzkich spowodował wdrożenie uproszczonych procedur w sprawach architektoniczno-budowlanych. Chodzi o:
- wydanie lub zmianę pozwolenia na budowę,
- wydanie pozwolenia na rozbiórkę,
- przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),
- zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych,
- zgłoszenie rozbiórki,
- zgłoszenie z projektem budowlanym,
- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 
W tych sprawach podania wraz z załącznikami w formie skanów można wysyłać na adres: e-urzad@piotrkow.pl.

- Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju do podań w późniejszym terminie wnioskodawcy będą musieli dostarczyć oryginały dokumentów. Będzie na to 14 dni od zakończenia stanu epidemii – wyjaśnia Architekt Miasta Janusz Korczak-Ziołkowski, kierownik Referatu Architektury i Budownictwa i dodaje.
- Do czasu zakończenia stanu epidemii będziemy  dokonywali analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, aby móc załatwić sprawę możliwie szybko po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Dodatkowo cały czas istnieje możliwość składania podań bezpośrednio do skrzynek przy wejściach do Urzędu Miasta.
← powrót