Dzisiaj: Wtorek 15 czerwca 2021

500 zł wsparcia dla niepełnosprawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =
mopr (1200x1200) (1024x992)
Osoby niepełnosprawne, które przez epidemię nie mogą korzystać z placówek rehabilitacyjnych, mogą starać się o dofinansowanie opieki w domu. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Wsparcie otrzymają niepełnosprawni, którzy z powodu wprowadzenia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii (od 9 marca do 4 września 2020 roku) utracili możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych.
Wsparcie przyznawane jest na jedną osobę niepełnosprawną, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące. W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych.
- To dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 złotych miesięcznie na jedną osobę – wyjaśnia Zofia Antoszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Pomoc udzielana będzie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana ze środków PFRON,
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) z upośledzeniem w stopniu głębokim,
7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wnioski można składać:
• poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW) https://sow.pfron.org.pl/,
• drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski. Składanie wniosków poprzez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązania – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób. Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Informacje o programie można uzyskać:
• pod numerem infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00)
• na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl • telefonicznie w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pod nr telefonu: 44 733 90 06, 44 649 65 35. Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
← powrót