Dzisiaj: Piątek 27 stycznia 2023

Konsultacje ws. rewitalizacji

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
dji0262-1614586101-1616672044
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 informujemy o konsultacjach społecznych w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Badanie przeprowadzone będzie od 6 maja do 6 czerwca 2022 r.
W ramach dotychczasowych programów rewitalizacji zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wspólnie wiele zawartych w tych programach inicjatyw i przedsięwzięć, w tym przy znaczącym wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Nowy Program na lata 2024 – 2030 jako kontynuacja dotychczasowych dobrych praktyk, powinien przyczynić się do dalszej poprawy życia mieszkańców. Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów, kamienic, parków czy też ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe i rozwojowe.

Adresatami rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy gminy; właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze gminy uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje rozpoczną się 6 maja i potrwają do 6 czerwca 2022 r. Prowadzone będą w formie zbierania uwag w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1LTUTCOXo4y7B1qkuqjMzgR2z2Qy7ufoOwd0wKXEukWc/viewform?edit_requested=true
(do pobrania także w zakładce Gospodarka/Programy i strategie/GPR 2030 - Aktualności). 


W czasie trwania badania możliwe będzie uzyskanie informacji ustnych pod nr tel. 52 345 60 81.
Nie będą rozpatrywane uwagi:
- z datą wpływu przed dniem 06 maja 2022 r. i po dniu 06 czerwca 2022 r.;
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

 
← powrót