Dzisiaj: Piątek 07 sierpnia 2020

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 przy ul. Garbarskiej 36 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11, przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 45.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Łódzkiej.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Prosta - Leszczynowa
 
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANYCH,  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYB.  PRZY ulicy  Krakowskie Przedmieście - Zalesickiej.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALKIM PRZY UL. WIERZEJE, W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI  GOSPODARCZEJ.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. DALEKIEJ, W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.
WYKAZ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ,  PRZEZNACZONEJ  DO  WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYB.  PRZY ulicy Krasickiego 7
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Wojska Polskiego 81 A
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Porannej.