Dzisiaj: Poniedziałek 14 czerwca 2021

Żeromskiego 20

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 500 m2, zlokalizowana na terenie parku im. ks. J. Poniatowskiego. Do dzierżawy. PRZETARG 26 lutego 2021 r.
Do dzierżawy przeznaczony jest teren o pow. 500 m2, stanowiący część działki nr 27, która razem z dz. 26 stanowi teren parku im. ks. J. Poniatowskiego wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt powinien mieć charakter zabudowy pawilonowej, parterowej jako uzupełnienie zagospodarowania parku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1ZP - zieleń urządzona. W strefie lokalizacji obiektów uzupełniających funkcje parkowe „C” wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ustala się możliwość budowy obiektu budowlanego z przeznaczeniem na funkcje usługowe.Należy zachować funkcje ogólnodostepnego szaletu. Obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc postojowych.  
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego z poprzedniego przetargu  6.600,00 zł/netto rocznie.

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Szkolna 28, pok. 41, tel. 7321850

Załączniki artykułu

mapa_ul_zeromskiego_20 (Pobrań: 134)
← powrót