Dzisiaj: Poniedziałek 14 czerwca 2021

Raport o stanie miasta 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =
raport-1522409250
Gotowy jest Raport o stanie miasta za 2019 rok. Z jego publikacją uruchamiamy adres debata@piotrkow.pl, na który można wysyłać opinie, uwagi i pytania na temat dokumentu.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Prezydenta Miasta przedstawia radnym i mieszkańcom Raport o stanie miasta za miniony rok. Dokument ten jest podstawą do udzielenia prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi wotum zaufania.

Przed głosowaniem odbywa się debata, w której prawo mają udział wziąć zarówno radni, jak i wszyscy mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Stan epidemii i organizacja sesji w sposób korespondencyjny spowodowała, że debata nad Raportem o stanie miasta za 2019 rok nie może odbyć się w sali obrad i będzie miała formę elektroniczną.

Radni oraz mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego swoje uwagi, opinie i pytania na temat dokumentu mogą przesyłać na specjalnie stworzony do tego adres – debata@piotrkow.pl oraz kontaktować się z Katarzyną Szokalską, kierownikiem Biura Planowania Rozwoju Miasta pod numerami telefonów: 44 732 18 41; 44 732 18 32 i adresem e-mail k.szokalska@piotrkow.pl.
Uwagi, opinie i pytania można nadsyłać do 26 maja br.

Dokument można pobrać z załącznika poniżej.

AKTUALIZACJA
Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok będzie rozpatrywany podczas XXII Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 10 czerwca. Sesja odbędzie się w normalnym trybie, więc mieszkańcy mogą wziąć w niej udział.
Osoba zainteresowana udziałem w debacie powinna złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego swoje pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Wzór zgłoszenia z listą poparcia można znaleźć w załączniku poniżej.
Zgłoszenie z listą poparcia (oryginał) należy złożyć osobiście do 9 czerwca 2020 r., do godziny 15.30 w Biurze Rady Miasta (Pasaż Rudowskiego 10, pok. 108, tel. 44 732 77 30, 44 732 77 29). 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
W debacie maksymalnie może wziąć udział 15 mieszkańców.
 

Załączniki artykułu

RAPORT za 2019 (Pobrań: 1429)
Zgłoszenie - WZÓR (Pobrań: 687)
← powrót